top of page

ARCHITEKTONICKÁ OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Komunitní centrum Říčanský mlýn
 

Návrh komunitního centra s byty pro seniory je navrhován v obci Říčany u Brna.

Lokalita je historicky svázána vodním tokem, který ho rozděluje na dvě poloviny. Díky tomu je území od okolních obklopujících komunikací svažováno směrem k potoku, což je dáno reliéfem terénu. Návrh se toto chování terénu snaží v maximální míře využít a pracuje se zapuštěným patrem, které je přístupné z ulice Za Mlýnem.

Veškeré navržené objekty jsou umístěny při levém břehu potoka. Funkční využití budov je hmotově rozděleno do třech základním využití. Bytové domy ve třech samostatných domech, které jsou horizontálně propojeny pavlačí, tvořící zároveň terasy a společné plochy pro potkávání obyvatel. Vertikálně je umístěno jedno společné schodiště a výtah. Objekty nejsou podsklepeny a jejich výšková úroveň přízemí je navržena s ohledem na možnost rozvodnění potoku. Veškeré výhledy z bytů jsou provázány s okolní krajinou s převládajícím pohledem na jihozápad. U každého bytu je polozapuštěný balkon.

Objekt, který je určený pro náplň komunitního centra, je situován při ulici Za Mlýnem. Skrz parter objektu je hlavní vchod na pavlače pro bytové domy. V ose objektu je umístěna vstupní recepce, na kterou jsou navázány místnosti, spojené s provozem pečovatelské služby. V suterénu objektu je umístěna veřejná sauna a lázeň.

Parkování je na území řešeno s provázaností na objekty, tedy úrovňově na střešní ploše doplňkového objektu, který jako jediný je plochostropý. Uvnitř se nachází prodejna potravin, kadeřnictví nebo lékárna. V suterénu, který je plně otevřený a přístupný z veřejné plochy uvnitř řešené lokality, je umístěna kavárna, která má možnost sezení venku a vhodně doplňuje veřejný prostor s návazností na terénní divadlo, scénu, na které se může konat místní zábava pod širým nebem.

Oba břehy spojuje nově navržený mostek, pěší lávka. Levý břeh je ponechán původní, je řešen jako rostlý a přírodní, bez zásahů, pouze svažující terén – snaha docílení přirozeného břehu, evokující klid, jistotu a zároveň dravost přírody. Pravý břeh je umělý. Je navržena malá náplavka, kde se mohou lidé zastavit, posedět s výhledem na celý prostor kolem komunitního centra. Zde je vidět, jaký má celé místo ducha, jak se zde dokáží lidé z obce potkávat a trávit volné chvilky během cesty na autobus, který má nově navrženou zastávku, na pravém břehu potoka. Veškeré vzrostlé stromy byla tendence ponechat a nově vzniklé stavební zásahy realizovat v jejich okolí.

 

Navržená výstavba doplňuje v obci urbanistickou kompozici, spojuje místa a spojuje generace. Vytváří funkční využití pro budoucí chod obce a doplňuje veřejný prostor, který je pro vývoj společného soužití obyvatel nutný. 

soutěžní projekt / léto 2019 /

bílá štuková fasáda / pohledový beton / ocel / dřevěný obklad

bottom of page