top of page

Návrh prototypové dílny pro společnost DAKO a.s. Jedna z variant hmotového řešení a umístění na pozemku. Varianta nebyla vybrána.

 

studie stavby / léto 2021 /

betonový obklad / obklad prefa / světlíky /

bottom of page